3D-mallinnuksesta kiinteistönvälityksen tärkeä kulmakivi

Asumisen ja sisustamisen asiantuntijoista koostuva Bo LKV on Suomen tuoreimpia kiinteistönvälitystoimistoja ja yksi Huoneistostudion tyytyväisistä asiakkaista. Molempia yhdistää halu uudistaa alaa visuaalisilla, kokonaisvaltaisilla ja asiakastarpeisiin aidosti vastaavilla ratkaisuilla.

Kun Bo Tampereen myyntijohtaja Sami Nyman kaipasi kumppania välittämänsä uudiskohteen – Vuoreksen Staran – 3D-mallintajaksi, kääntyi hän Huoneistostudion puoleen. Palveluntarjoajan vankka ymmärrys kiinteistönvälityksestä ja jo ennestään tuttu toimitusjohtaja tekivät päätöksestä helpon.
– Yhteistyön onnistumisesta ei ollut epäilystä, koska Aten kanssa olimme työskennelleet aikoinaan välittäjinä samassa toimistossa, muistelee Nyman.

Kohteena Vuoreksen Stara on kaikilta osin tyylikäs ja korkeatasoinen ja siten hyvin vaikea havainnollistaa arvoisessaan valossa pelkillä pohjapiirustuksilla ja julkisivulla. Huoneistostudio mallinsi kohteen kolmesta asunnosta 360-tourit sekä still-kuvia niin sisältä kuin ulkoa. Pintamateriaaleistakin oli nähtävillä useampia variaatioita.
– Mallinnusten avulla välittämämme asunnot voitiin esitellä erittäin todenmukaisesti ja yksityiskohtaisesti, vaikka kohde olikin vasta rakennusvaiheessa. Siitä saimme myös asunnonostajilta kiitosta, nostaa Nyman esiin.

Uutta kotia etsivien lisäksi mallintaminen hyödyttää myös toisia osapuolia. Välittäjät voivat odottaa sen lyhentävän asuntojen myyntiaikoja ja parantavan heidän asiakaspalvelunsa laatua.
– Totta kai myös Staran rakennuttaja Tikirak on ollut tyytyväinen, kun kohteen markkinointi on tehty viimeisen päälle.

Nyman näkee, että 3D-mallinnus soveltuu hyvin kaikkiin uudiskohteisiin. Pienissä projekteissa hieman suppeampi palvelu on kuitenkin kustannuksia ajatellen usein järkevämpi ratkaisu.
– Vuoreksen Staran jälkeen otimme taas yhteyttä Huoneistostudioon välittämämme paritalon mallintamiseksi. Visuaaliseen esittelyyn riitti tuossa tapauksessa hyvin pelkät still-kuvat.

Erottuvasta toimintamallistaan tunnetussa Bo LKV:ssä 3D-mallien käyttöönotto on todettu tärkeäksi edistysaskeleeksi ja kilpailueduksi alalla, joka vielä toistaiseksi elää menneisyydessä.
– Uudiskohdemarkkinointi on ollut melko lapsenkengissä, ja edelleen moni myy asuntoja ainoastaan julkisivulla ja pohjapiirustuksilla. Tosiasia kuitenkin on, että asiakkaat haluavat nähdä enemmän, tietää Nyman kertoa.
– Siksi 3D-mallintamisen palvelut ovat erittäin tervetulleita alalle, ja yhteistyökumppanina Huoneistostudiosta minulla on vain hyvää sanottavaa.