3D-mallinnus näkyy jo kaikkialla

3D-mallintaminen eli tietokoneavusteinen kolmiulotteinen suunnittelu on jo hyvin laajalti käytössä eri liiketoiminnan aloilla. Jokainen meistä on nähnyt kolmiulotteisia mallinnuksia vaikkapa talon, asunnon, kulutustavaran, komponentin tai peligrafiikan muodossa, kuten myös käyttänyt ja omistanut lukemattomia 3D-mallien pohjalta valmistettuja lopputuotteita. Tässä artikkelissa käymme läpi 3D-mallintamisen tarjoamia mahdollisuuksia useiden eri käyttökohteiden tarpeisiin.

Useita hyötyjä ulottuvillasi

Kolmiulotteisen mallinnuksen etuina ovat erityisesti sen realistisuus ja havainnollistavuus; sillä on mahdollista saada vaikea ja monimutkainenkin asia näyttämään selkeältä. 3D-mallia voidaan vaivatta tarkastella useista eri näkymistä ja kuvakulmista, ja tarvittaessa siihen saadaan sisällytettyä mukaan myös varjoja, valonlähteitä ja liikettä. Tietokoneavusteisen suunnittelun ansiosta myös 3D-mallien korjattavuus ja päivitettävyys on varsin vaivatonta. Sen lisäksi sähköisessä muodossa ne ovat helposti säilytettävissä, jaettavissa ja käytettävissä niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella.

Kohteen hahmottelun lisäksi kolmiulotteisen mallin pohjalta usein myös valmistetaan lopputuotteita tai niiden prototyyppejä. Ennen tuotantoa 3D-mallinnuksella päästään jo tarkastelemaan ”valmista” tuotetta sekä löytämään mahdolliset ongelmakohdat ja muutostarpeet hyvissä ajoin. Erityisen suuri etu tarkalla kolmiulotteisella mallinnuksella kaksiulotteiseen nähden on isoissa ja vaativissa tuotannon tai rakentamisen projekteissa, joissa osien yhteensopivuus ja toimivuus on erittäin tärkeää.

Mitä pidemmälle mallinnukset viedään visuaalisesti, sitä suurempi on niistä saatava hyöty. Yksinkertaisimmillaan ne voivat olla niin sanottuja viivapiirroksia, mutta myös täysin fotorealistisia kuvia tehdään ja käytetään jo lähes kaikilla toimialoilla, jotta markkinointi voidaan aloittaa jo ennen tuotannon käynnistämistä. Laadukkaimmillaan kolmiulotteisesti luotu malli on erittäin todenmukainen, havainnollistava ja informatiivinen. Yhdestä mallinnuksesta saadaan tarvittaessa asianmukaisia versioita useisiinkin eri tarkoituksiin niin perspektiivi-, poikkileikkaus-, pohja-, detalji- kuin mittakuvien muodossa.

Ohjelmistoissa on mistä valita

3D-suunnitteluohjelmistoissa on laaja valikoima sekä kaupallisia että ei-kaupallisia vaihtoehtoja. Kalleimmat ammattilaistason ohjelmistot liitännäisineen kustantavat jopa satoja tuhansia euroja, mutta ilmaisillakin versioilla on mahdollista saada aikaan informatiivista ja havainnollistavaa materiaalia. Varteenotettavia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Autodesk 3ds Max, Maya, Cinema 4D, Vertex, SolidWorks, Blender ja SketchUp. Osa ohjelmistoista on kuitenkin tarkoitettu lähinnä visuaalisiin esityksiin; tekniset piirustukset taas onnistuvat CAD-ohjelmistoilla. Ohjelmistoilla voi olla myös alakohtaisia erityissoveltuvuuksia, esimerkiksi sisustus-, talo- tai mekaniikkasuunnitteluun.

Osia niin autoihin kuin ihmisiin

Nykyään yleistyy kovaa vauhtia niin sanottu 3D-tulostus, jossa malli rakennetaan tulostamalla esimerkiksi muovista, metallista tai lasista. Menetelmä mahdollistaa muun muassa rakenteeltaan monimutkaisten ja entistä kevyempien osien valmistamisen esimerkiksi lentokoneisiin ja autoihin. Teolliseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden lisäksi 3D-tulostimia saa myös kotikäyttöön muutamalla sadalla eurolla. Kuten arvata saattaa, on kuluttajamallien laatu kuitenkin selvästi heikompi ja tulostusmateriaalinakin ainoastaan muovi. Onneksi laadukkailla materiaaleilla ja tulostustekniikoilla ammattimaisia 3D-tulosteita tuottavia palveluntarjoajia löytyy jo monia myös kuluttajia varten.

3D-teknologiaa on hyödynnetty onnistuneesti myös lääketieteessä, jossa muun muassa onnettomuudessa vaurioituneita kasvoja on kyetty rakentamaan uudelleen tietokonemallinnetuilla implanteilla. Yksilöllisesti muotoillut implantit lisäävät operaation tarkkuutta, lyhentävät leikkaukseen käytettyä aikaa ja parantavat lopputulosta. 3D-mallintaminen soveltuu erinomaisesti myös anatomian esittämiseen ja tarkasteluun. Vieläkin yksityiskohtaisempiin malleihin päästään kemianteollisuudessa, jossa 3D-malleilla voidaan selkeästi esittää eri alkuaineista muodostuvien yhdisteiden rakenteita.

Käyttökelpoista kuvamateriaalia

Mainoskuvissa käytetään varsin usein valokuvien sijaan hyvin realistisia 3D-mallinnuksia. Etuina se tarjoaa esimerkiksi useiden kuvakulmien hyödyntämisen sekä väriasetusten muuttamisen helppouden vaikkapa autoja tai huonekaluja markkinoidessa. Tuotteen ei myöskään tarvitse olla vielä konkreettisesti valmis markkinointia varten. Monesti mallinnetut kuvat soveltuvat valokuvia paremmin myös käyttöohjeita havainnollistamaan.

Kirjallisuudessakin käytetään kuvittamiseen jossain määrin mallintamista ja erityisesti, kun halutun kuvamateriaalin saaminen muulla tavoin osoittautuu haasteelliseksi, kalliiksi tai joskus jopa mahdottomaksi. Elokuvien ja pelien parissa 3D-mallinnus on ehtinyt olemaan ahkerassa käytössä jo yli vuosikymmenen ajan.

Vauhtia vaatebisnekseen

Kolmiulotteinen mallinnus on löytänyt tiensä myös vaateteollisuuteen. Muun muassa Nanso on onnistunut saamaan 3D-mallinnuksilla tuotesuunnitteluprosessinsa joustavammaksi ja taloudellisemmaksi. Mallimestarit ja suunnittelijat nimittäin pääsevät näkemään tuotoksensa hyvin todenmukaisina virtuaalisessa muodossa, jolloin prototyyppien valmistamisen tarve vähenee. Samalla 3D-mallinnukset ovat hyödynnettävissä yhtä lailla myös Nanson markkinointimateriaaleissa.

Vaatebisneksessä on lisäksi ryhdytty mallintamaan asiakkaiden omia vartaloita, jotta verkkokauppaostajien olisi ”älymittanauhan” ansiosta helpompaa tehdä omien mittojensa mukaisia vaateostoksia. Asiakkaalle tuotetun lisäarvon lisäksi verkkokauppa tulee itsekin samalla säästäneeksi kustannuksissa, koska virheostosten vähentyessä asiakaspalautusten määrä luonnollisesti laskee.

Suunnittelua ison maailman malliin

Mallinnukset voivat olla kooltaan hyvinkin merkittäviä. Esimerkiksi kokonaisia kaupunkeja, kuten muun muassa Helsinki ja Tampere, on mallinnettu kolmiulotteisesti niin kaupunkisuunnittelun, markkinoinnin kuin päätöksenteon tueksi. Kaupunkimalleihin ollaan tuomassa yhä enemmän reaaliaikaista tietoa käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi. Näissä jatkuvasti päivittyvissä 3D-malleissa niin kulttuuritarjonta kuin liikennetiedot näkyisivät ajantasaisina. 3D-mallien pohjalta pystytään myös tarkastelemaan esimerkiksi meluvaikutuksia, reittien esteettömyyttä, valaistusolosuhteita tai mahdollisia katastrofitilanteita.

Rakennusalalla kolmiulotteinen mallinnus on jo varsin tuttu menetelmä. Sen ansiosta muun muassa työvaiheiden suunnittelu, mittatietojen toimittaminen valmistajille, rakenteiden yhteensopivuuden varmistaminen ja betonimäärien laskeminen helpottuvat merkittävästi.

Tänä päivänä myös metsistä saadaan tuotettua jopa saman päivän aikana hehtaariluokan 3D-mallinnuksia. Tämä niin sanottu laserkeilaus onnistuu tuottamaan metsän 3D-malliin yksittäisestä puustakin jopa miljoonia pikseleitä dataa. Mallinnuksesta ovat havaittavissa niin korkeuserot, puulajit kuin maastopalon ja sen torjuntatoimenpiteiden mahdollisuudet.

Ensikosketus uuteen kotiin

Virtuaalimalleja ovat hyödyntäneet enenevissä määrin myös uudiskohteiden markkinoijat, kiinteistönvälittäjät sekä keittiö-, remontti- ja sisustussuunnittelijat. Erityisen tarpeellista 3D-mallinnus on uudiskohdemarkkinoinnissa, jossa vielä rakentamatonta asuntoa voidaan esitellä ainoastaan visuaalisessa muodossa. Mallinnetun asunnon pintamateriaaleja ja kalustusta on myös mahdollista vaihdella ja sovittaa aitoon näkymään ennen yhdenkään lopullisen päätöksen tekemistä.

Kuten mainituista esimerkeistä käy ilmi, on kolmiulotteinen mallintaminen käytössä jo hyvinkin vaihtelevissa konteksteissa. Varsinaisena yllätyksenä tämä ei tule, koska sillä saatujen hyötyjen on todettu olevan hyvinkin merkittäviä, oli ala mikä tahansa. Me Huoneistostudiolla olemme halunneet tuoda 3D-mallinnuksen visuaalisiin asuntoesittelyihin vastataksemme asunnonostajien tarpeisiin ja helpottaaksemme uudiskohteiden myyntiprosessia. Kukapa ei haluaisi nähdä tulevaa kotiaan täysin visualisoituna tai jopa vierailla siellä virtuaalisesti?