Mitä mallintaminen tarjoaa uudiskohteen rakentajalle

Mallintaminen tarkoittaa jonkin kohteen esittämistä vaihtoehtoisella tavalla. Sen avulla mimikoidaan todellisuutta, mutta esitystapa on erilainen. Yksinkertaisimpia esimerkkejä ovat varmasti kartat, joihin todellinen maasto mallinnetaan. Mallintamista voidaan tehdä usealla eri tavalla, aina fyysisistä malleista matemaattisiin painovoimamalleihin saakka. Tässä jutussa keskitytään kuitenkin kolmiulotteisten virtuaalimallinnusten maailmaan ja erityisesti siihen, mitä etuja niiden käytöstä voi olla rakentajalle.

Havainnollistaminen

Ennen suunnittelutyö perustui pitkälti joko piirustuksiin, matemaattisiin tai fyysisiin malleihin, kuten pienoismalleihin. Näiden edellä mainittujen suunnitelmien avulla ympäristön, mittasuhteiden ja syvyyden hahmottaminen oli kuitenkin jopa alalla työskenteleville hankalaa. Ja kun suunnitelmia tai hankkeita tuli esitellä alan ulkopuolisille, oli hahmottaminen heille vielä vaikeampaa. Nyt kuitenkin erilaiset mallinnus vaihtoehdot ovat tarjonneet markkinoille ratkaisuja, joiden avulla kohteen hahmottaminen onnistuu helposti.

Rahoituksen saaminen

Uudiskohteiden rakentajien tulee usein saada tietty prosentuaalinen määrä ennakkovarauksia ennen projektin käynnistymistä. Myös tähän mallintaminen tarjoaa apua, sillä varausprosessi helpottuu ja nopeutuu, kun ihmiset pääsevät näkemään rakentamattomat asunnot etukäteen. Samalla suurempi määrä ennakkovarauksista toteutuu myös kaupoiksi, kun asiakkaat ovat nähneet ja ihastuneet asuntoon jo varaus vaiheessa.

Tehokkuuden tuomat säästöt

Mallintamisen kustannuksia saadaan helposti kompensoitua sen tuottamalla hyötysuhteella. Jos ja kun esimerkiksi uudisasuntokohteita ennakkoon varattaessa suurempi prosentuaalinen määrä sitoutuu lopulta ostajiksi, on mallinnus maksanut itsensä takaisin. Saatika ajassa, joka säästyy myynnissä ja markkinoinnissa. Ja aikahan on tunnetusti rahaa.

Mallintaminen helpottaa rakennuttajan asiakkaan osallistumista suunnitteluun

Mallinnuksiin voidaan impletoida erilaisia pintamateriaaleja, kuten keittiö-, kylpyhuone- tai lattiamateriaali vaihtoehtoja. Tämä on toki ollut aiemminkin mahdollista, mutta mallintamisen avulla suunnitelmat heräävät eloon uudella tavalla, kun asiakas pystyy näkemään valitsemansa ratkaisut uudessa kodissa kokonaisuutena, eikä vain yksittäisinä materiaalipalasina. Näin asiakas tuntee paremmin pääsevänsä osaksi uuden kotinsa suunnitteluprosessia.

 

Kokonaisuuden sekä ympäristön vaikutusten ymmärtäminen

Uudiskohteiden mallintamisessa ei tarvitse lopettaa itse rakennukseen vaan myös rakentamaton lähiympäristö voidaan halutessa mallintaa valmiiksi. Samalla tuo rakentamaton ympäristö voidaan sulauttaa jo olemassaolevaan lähi-alueeseen, jolloin asiakas saa täyden ymmärryksen niin asunnosta, talosta, lähi ympäristöstä kun näkymistäkin. Näin ollen nähdään ympäristön vaikutus kohteeseen jo rakennusvaiheessa ja sen vahvuuksia voidaan käyttää myyntivalttina huomattavasti tehokkaammin.

Vapaa liikkuvuus

Paperilla olevia suunnitelmia käydään läpi hyvin yksiulotteisesti ja lineaarisesti pohjapiirroksen viitoittamana, kun taas mallinnus mahdollistaa kohteen katselun eri näkökulmista.

Mallinnuksia toteutetaan eri tavoin, riippuen aina toimijasta. Siksi myös mallin sisällä liikkumisen toteuttaminen vaihtelee suuresti. Toisissa toteutuksissa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kyseistä kohdetta voidaan katsoa tietyistä pisteistä käsin. Tällä tavalla toteutettuna malli on huomattavasti kevyempi toteutukseltaan ja käsittelyltään, mutta esitteleekin vain tietyn osan kohteesta.

Vapaa liikkuvuus on taas toteutuksena hieman suurempi, mutta ei puolestaan rajaa kohteeseen tutustujalta mitään pois. Jokaisella asunnon ostajalla on erilaiset kiinnostuksen kohteet asunnon ominaisuuksista ja siksi on lähes mahdoton määrittää etukäteen tiettyjä katselukulmia, mitkä palvelisivat riittävästi kaikkia ostajia. Vapaalla liikkuvuudella pystytään kuitenkin varmistamaan, ettei yksikään ominaisuus tai tila rajaudu pois.

Korkeatasoiset visualisoinnit myynnin tukena

Uudisasuntojen visuaalisen mallintamisen ensisijaisena tehtävänä on myynnin tukeminen. Virtuaalisesti koettavan mallin avulla uudiskohteiden myynti helpottuu, sillä potentiaaliset ostajat pääsevät käymään rakentamattomassa kohteessa kuten missä tahansa asuntoesittelyssä. Tällöin heidän ei tarvitse tehdä päätöksiä sokkona.

 

Myös tekniikalla on iso merkitys

Toinen asia, joka myyntiä tukee, on mallinnuksen esittelyyn valittu esitystekniikka. Näitä on useita erilaisia, kuten esimerkiksi vr-lasit tai kypärä. Edellä mainitut kuitenkin sitovat käyttäjän omaan maailmaansa ja katkaisevat näkö- sekä kuuloyhteyden. Cave eli luolamainen esitystila antaa mahdollisuuden erilaiseen kokemukseen. Cavessa ei näkö- tai kuuloyhteys katkea, jolloin myyntiä pystytään tekemään näytön aikana. Cave-kokemukseen pystyy myös osallistumaan monta henkilöä, joten paikalla voi olla vaikka kaikki ostopäätökseen vaikuttavat henkilöt samaan aikaan.