Tavoitteena tunnereaktio — Näin visuaaliset kuvatuotteet tukevat uudiskohteen myyntiä

Kun sisustusarkkitehti Sara Hukka aloittaa suunnitteluprosessin Huoneistostudiolla, hän mukautuu kuin kameleontti loppukäyttäjän asemaan. Oma maku ja tyyli painuvat unholaan, kun mielen valtaa potentiaalisen ostajan mentaliteetti:

“Päässäni jokaiselle kohteelle rakentuu oma tarinansa ja vaikken auki kirjoitakaan sitä paperille, mietin aina tarkkaan millainen ihminen kodissa tulee asumaan, millaista elämäntyyliä hän elää ja millaista asumista juuri hän kaipaa.”

Lopulta näistä tarinoista syntyy Huoneistostudion visualisointeja, kuten still- tai 360-kuvia. Henkeäsalpaavat visuaaliset kuvatuotteet eivät paljaalla silmällä oikeastaan edes erotu tavallisista valokuvista, mutta miten realistinen lopputulos saadaan aikaan ja millainen prosessi tuotannon takana piilee?

Kompassina avoin kommunikointi ja laadun tarkkailu

Sara Hukka, sisustusarkkitehti, Huoneistostudio
Sara Hukka, sisustusarkkitehti, Huoneistostudio

Virtuaalinen sisustusprosessi etenee yllättävän samanlaista polkua kuin perinteinen sisustussuunnittelu. Sen sijaan suunnittelutiimi kootaan eri alojen ammattilaisista ja sisustusarkkitehti Saran läheisenä työtoverina toimiikin 3D-mallintajat. Muuten tuotokset eivät eroa toisistaan kuin lopputuloksen muodossa, sillä Sara toteuttaa suunnitelmansa aina tarkkaan hiotun prosessin mukaisesti.

“Kuten todellisuudessa, myös virtuaalisessa sisustussuunnittelussa pienimmätkin yksityiskohdat punotaan osaksi kodinomaista ja ostajakunnalle samaistuttavaa kokonaisuutta. Jokainen elementti kootaan todellisesta maailmasta löytyvistä kalusteista ja sisustustuotteista.“Koko prosessin ydin on kommunikointi ja lopputuloksen laatu. Loppuasiakkaan tulee pystyä samaistumaan ja ihastumaan virtuaaliseen kotiin yhtä vahvasti kuin jo olemassa olevaankin kohteeseen, jotta hän voi tehdä ostopäätöksen”, kertoo Huoneistostudion sisustussuunnittelusta vastaava Sara Hukka.

Uudiskohteen myynnissä onkin vaikeinta saada potentiaalinen asiakas ymmärtämään, miltä koti tulee valmiina näyttämään. Haparoivien pohjapiirrosten perusteella kun on vaikeaa ymmärtää asunnon mittasuhteita tai hahmottaa, millaista kodissa kulkeminen tulee olemaan. Pelkkiin piirustuksiin ja suunnitelmiin voi todellisuudessa olla ammattilaisenkin vaikea samaistua, ihastumisesta puhumattakaan.

Oma tiimi takaa laadun ja kustannustehokkuuden

Juuri edellä mainituista syistä kuvatuotteita Saran mukaan tilataankin, sillä markkinoilla erottumisen lisäksi uudiskohteen myynti helpottuu, kun potentiaalinen ostaja pääsee näkemään tulevan kotinsa visuaalisessa muodossa. Samalla kuvat mahdollistavat wau-efektin kokemisen, jollaista pelkät piirustukset tai muut lähdemateriaalit eivät onnistu saamaan aikaan. Asuntokauppa kun pohjautuu usein tunnepohjaiseen reaktioon.

“Tarkoituksena on tuottaa materiaalia, joka sitouttaa ostajia ja myy kohteita. Ei vain kauniita kuvia, joita on mukava katsoa ajan kuluksi,” Sara summaa.

Tunteita herättävän kuvan aikaan saamiseksi tarvitaan myös oikeanlainen tiimi. Tästä syystä Huoneistostudiolla toimii talon oma sisäinen mallinnustiimi, joka erottaa heidät monista muista alan palveluntarjoajista — koko tiimi mallintajineen ja suunnittelijoineen työskentelee Tampereella samassa työtilassa, eikä haparoivaa yhteistyötä alihankkijoiden kanssa tarvita. Näin ollaan saatu riisuttua myös turhat muutostyöt minimiin, eikä asiakkaan laskuun pääse eksymään ristiriidoista syntyneitä kustannuksia.

“Paras lopputulos syntyy, kun ei tarvitse leikkiä rikkinäistä puhelinta ulkoistettujen ketjunosien kanssa. Itse olen läsnä, kun mallintaja työstää suunnitelmaani todelliseksi kuvaksi. Näin ollen voin heti tarttua epäkohtiin ja varmistaa, että asiakkaan muutostoiveet kirjataan kerrasta oikein, juuri oikeassa kohdassa prosessia. Samalla turhan työn määrä karsiutuu ja lopputuloksen laadusta voidaan mennä aina takuuseen,” Sara Hukka kertoo.

Myyvä kuva vain neljän askeleen päässä

Vaihe 1 — Lähtötilanne

Päästäkseen osaksi rakenteilla olevan uudiskohteen loppukäyttäjän tarinaa, Sara tarvitsee aluksi rakennuttajalta lähtötiedot. Tärkeintä tässä vaiheessa on selvittää missä asunto sijaitsee ja kenelle se halutaan myydä. 

“Asiakkaalla on aina paras tieto kohteen sijainnista ja siihen kytkeytyvästä asiakassegmentistä. Kun nämä tiedot on saatu selville, on roolini toimia tulkkina ja kääntää asiakkaan tietotaito ostajakunnasta toimivaksi ja kodikkaaksi ratkaisuksi, joka myy kohteen nopeasti,” Sara kertoo. 

Asiakkaalta saadaan myös kodin pohjapiirrokset ja muut tärkeät tiedot, joita suunnitteluun mahdollisesti saatetaan tarvita.

Lähtötietojen selvittämisen jälkeen Huoneistostudion suunnittelutiimi lähettää asiakkaalle mittakaavaan piirretyn kalustesijoittelun, joka toimii raakaversiona tulevasta suunnitelmasta. Siitä selviää minkä kokoiset kalusteet, kuten sohva ja ruokailuryhmä, kuviin asetellaan ja mihin kohtaan tilaa kyseiset huonekalut parhaiten sijoittuvat. 

Samalla suunnitelmasta selviää alustavat kamerakulmat eli ne osat asuntoa, jotka tulevat lopullisessa kuvatuotteessa näkymään. Ne on hyvä selvittää heti alussa, jotta tiimi ei suunnittele mitään osia asunnosta turhaan. Samalla asiakas pääsee alusta asti vaikuttamaan siihen, mitä hän haluaa potentiaalisille ostajille kyseisessä asunnossa korostaa. 

Myös kauneusvirheiden piilottaminen onnistuu, sillä oikeanlaisella tilasijoittelulla esimerkiksi erikoiset pohjaratkaisut saadaan muutettua usein toimiviksi kokonaisuuksiksi, ellei jopa asunnon houkuttelevimmiksi kiinnepisteiksi.

Vaihe 2 — Sisustussuunnitelman luominen

Edellisen vaiheen kommentointikierroksen jälkeen siirrytään huonekalujen ja sisustuselementtien valintaan. Tässä vaiheessa suunnitelmat herätetään eloon etsimällä tuotteet, sekä yksityiskohdat kasveja ja tauluja myöden, sisustuskauppojen valikoimista. Saran työ Huoneistostudiolla onkin tasapainoilua virtuaalisen ja todellisen maailman välillä, jonka vuoksi varsinkin isoimpien huonekalujen design on usein kuvista helposti tunnistettavissa. 

Vaiheen tarkoituksena on siis työstää kaikista kuvatuotteessa käytettävistä sisustuselementeistä tuotelistaus eli sisustussuunnitelma, johon pyydetään asiakkaalta kommentit ennen mallinnustyön aloittamista. Tässä vaiheessa myös usein kirkastuu asunnon lopullinen värimaailma, jota voidaan toki vielä helposti muuttaa asiakkaan toiveiden mukaan. Tai tyyliä terävöittää vielä lähemmäs jotakin haluttua tyylisuuntaa.

Lopuksi asiakas saa myös kaikkien kuvissa käytettyjen tuotteiden linkit, jotka johtavat niitä myyviin ja esitteleviin sivustoihin. Tuotelistauksesta muodostuukin usein odottamattoman hyvä myyntiargumentti rakennuttajille, jotka voivat tämän jälkeen myydä asunnon loppukäyttäjille ammattilaisen laatiman sisustussuunnitelman kera.

Vaihe 3 — Mallinnustyö alkaa preview-kuvien tuottamisella

Vasta kolmannessa vaiheessa mukaan astuu mallinnustyö, joka on nopeampaa ja helpompaa nyt kun suunnitelmat ovat selvillä. 

Vaiheen tarkoituksena on tuottaa ns preview- eli esikatselukuvat, joista selviää toiveiden mukaiset värimaailmat, sisustuselementtien tarkat paikat ja hiotut kuvakulmat riisuttuna yhä hienosäädöstä ja lopullisesta kuvankäsittelystä.

Sara seuraa tarkkaan preview-kuvien suunnittelua, sillä ne antavat pitkälti osviittaa lopullisen tuotoksen ulkomuodosta. Kuvia ei siis kuitenkaan vielä täysin hiota lopulliseen muotoonsa, sillä viimeisiä muutostoiveita tulee usein mieleen vasta lähes valmiiden kuvien näkemisen jälkeen. Ennen preview-kuvia kun voi olla vaikeaa hahmottaa erinäisten osien summaa lopullisessa kokonaisuudessa.  

Tältä näyttää käsittelemätön preview-kuva.

Vaihe 4 — Lopullinen tuotos syntyy

Viimeisessä vaiheessa syntyy lopullinen kuva. Tässä kohtaa siis preview-kuvan kaltainen luonnos käsitellään kuvankäsittelyllä. Samalla siihen tehdään muut viimeiset viilaukset ja mahdolliset muutokset, jotta kuvatuote hioutuu lopulliseen muotoonsa.

Lopuksi visuaalinen kuvatuote hiotaan kuvankäsittelyn avulla lopulliseen muotoonsa.

Myyntimateriaali kaikkiin kanaviin

Vaikka askeleita lopullisen tuotoksen aikaan saamiseksi onkin useampia, on jokainen vaihe onnistuneen ja kustannustehokkaan lopputuloksen osalta elintärkeää. Koko tarkkaan hiotun prosessin punaisena lankana toimiva kommunikaatio onkin pelkän muodollisuuden sijasta tärkeä elinehto, sillä vain sen avulla päätösvalta säilyy asiakkaalla alusta loppuun saakka. Hän kun on todellinen asunnon asiantuntija ja näkee kyllä, seuraavatko kuvat kohteelle kaavailtua visiota.

Ja mikä tärkeintä, näiden neljän vaiheen jälkeen asiakkaalla on käsissään kaikkiin mahdollisiin alustoihin, aina verkosta painokelpoiseen esitteeseen ja sosiaalisen median sisältöihin saakka, soveltuva kuva. Eikä mikä tahansa kuva, vaan ostopäätöstä tukeva myyntimateriaali, joka herättää kohteen henkiin ennennäkemättömällä tavalla.