Rahoitusosaamisen rooli kasvuyrityksen strategiassa

Vaikka kasvuyrittäjä on yrittäjä muiden joukossa, poikkeaa polku joltain osin perinteisestä. Kasvuyritykselle tunnusomaiset ominaisuudet ketteryydestä ja nopeasta reagoinnista eivät ole aina itsessään selviä varsinkaan kolmansille osapuolille ja haasteita saattaa muodostua niin yhteistyökumppanien kuin myös rahoituksen osalta. Haasteisiin valmistautuminen suunnitelmien ja oikeanlaisen ratkaisumallin kautta nousevatkin arvoonsa, jotta päästään siihen kasvuvauhtiin, jota on alunperin lähdetty hakemaan.

Nopean kasvun tueksi – ja samalla keskeiseksi osaksi jokaisen yrityksen strategiaa – nousee rahoitusosaaminen, jota harvoin löytyy suoraan oman yrityksen sisältä. Kun kasvuyritys tarvitsee apua, ratkaisu tulisi olla valmiina jo niin sanotusti eilen – myös rahoitusosaaja tulee aina saada nopeasti kiinni.

Kasvuyritykset tarvitsevat tuekseen aina rahoitusta, sillä ainoastaan rahoituksen avulla voidaan mahdollistaa suunnitelmien mukainen kova- ja nopeatempoinen kasvu. Myös Nordea halusi tietää mitä mieltä olemme rahoituksesta, yrittäjyydestä sekä eritoten näiden yhdistämisestä kasvuhakuisen yrityksen arjessa.

Siirry tästä linkistä Nordean haastatteluun  ja lue lisää rahoitusosaamisen roolista osana kasvuyrityksen strategiaa.